הנחיות לרישום נישואין

הרישום לנישואין הינו הליך חוקי לפי פקודת הנישואין והגירושין (רישום) 1919, ובהתאם לחוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין) התשי"ג-1953, ועפ"י חוק הרה"ר לישראל תש"מ-1980. ומתבצע בלשכות הנישואין ע"י רושם נישואין או בא כוחו.

בני זוג הבאים להירשם לנישואין יופיעו בלשכת רישום נישואין לפתיחת התיק וחתימה בפני רב רשם הנישואין.

ניתן לפתוח תיק גם שנה קודם החתונה, אך לא יאוחר מ- 45 יום לפני מועד הנישואין (בסמכות מנהל המחלקה לאשר פתיחת תיק – לפי שיקול דעתו – גם פחות מזמן זה).

For this page in English click here


לפתיחת תיק נישואין, על כל אחד מבני הזוג להמציא:

רווק/ה

 • ת"ז + ספח.
 • תעודת נישואי ההורים (מרבנות בארץ ישראל).
 • תמונת פספורט.

 גרוש/ה

הנ"ל* + תעודת גירושין ומעשה בית דין.

אלמן/נה

הנ"ל* + תעודת פטירה של בן הזוג שנפטר.

* בגרוש/ה או אלמן/נה ניתן להסתפק בהעתק מתעודת הנישואין הקודמים במקום תעודת נישואי ההורים.השלמות בהמשך:

לאחר הרישום, במהלך שלושת החדשים לפני מועד הנישואין, עליכם לשלוח שני עדים/עדות (לכל צד) המכירים אתכם היכרות אישית, כדי שיצהירו שהנכם רווקים/פנויים היכולים להינשא זה לזו. העדים יהיו מעל גיל 18, לא קרובי משפחה (דרגה ראשונה) לזוג או ביניהם.

כמו כן עליכם לעבור הדרכה זוגית.

אחר השלמת ההליך, תקבלו רישיון לנישואין + כתובה והעתק, אותם תעבירו לידי עורך החופה.

במהלך החופה הרב יחתים את החתן והעדים על הכתובה וההעתק, יאשר הכל בחתימת ידו.
את המסמכים האלו (רישיון והעתק הכתובה) עליכם להחזיר אלינו תוך שבועיים מיום החתונה על מנת שננפיק תעודת נישואין.

פתיחת תיק כרוכה באגרה ממשלתית של 730 ש"ח (מתעדכנת מעת לעת).

הנחה של 40% תינתן לפי החוק ל: חייל/ת בסדיר, סטודנט/ית עד גיל 30, עולה חדש בשנתיים הראשונות לעליה, נכה, עוור, ונזקק (בכפוף להצגת תעודות ומסמכים המאשרים את הנ"ל).

 תיירים, יש להמציא את המסמכים הבאים:

 1. דרכון.
 2. תמונת פספורט.
 3. כתובה של ההורים.
 4. אישור יהדות ורווקות (מרב/בי"ד מוכר ע"י הרה"ר לישראל).
 • גרוש/ה יביא בנוסף לנ"ל: תעודת גירושין מבית דין מוכר בחו"ל.
 • אלמן/נה יביא בנוסף לנ"ל: תעודת פטירה מקורית מהמוסדות הרישמיים שם.

 


מסמכים נוספים:

 • אדם שהוריו לא נישאו בארץ ישראל, עליו להביא אישור מבית הדין הרבני האזורי.
 • אזרח ישראל המתגורר בחו"ל, או אזרח שעלה לארץ מעל גיל 18, או תייר, יש לו להביא אישור רווקות עד עלייתו ארצה, מרבנות/בית דין המוכר ע"י הרבנות הראשית לישראל.
 • גר/גיורת צריכים להביא תעודת גיור ותעודת המרה (במקום תעודת נישואי ההורים).
 • הנושא גרושה/גיורת/בת אב נכרי, יש להמציא בנוסף לנ"ל אישור שהחתן אינו כהן.

הנ"ל כפוף לשיקול דעת הרב רשם הנישואין, ולנוהל הרה"ר לישראל והנחיות המשרד לשירותי דת התקפים באותה העת.

 

להנפקת ספח ת"ז עדכני: לחץ כאן

איתור תעודת נישואין דרך המשרד לשירותי דת: לחץ כאן

איתור תעודת גיור והמרה משרד ראש הממשלה:

 


גיל הנישואין:

על פי החוק, הגיל המותר לנישואין הוא החל מגיל 18 (תאריך לועזי). חתן או כלה שטרם ימלאו להם 18 שנים ביום החתונה, נדרשים להמציא לרשם הנישואין אישור מבית המשפט לענייני משפחה, המתיר להם להינשא.

 

 

 

 • להנחיות לפתיחת תיק רווקות/פנוי יש ללחוץ כאן