המועצה הדתית תל אביב - לשירותכם!

זמני היום והשבת

day
י"ב תמוז התש"פ
04.07.20
עלות השחר 03:52
הנץ החמה 05:43
חצות היום 12:46
מנחה גדולה 01:22
שקיעה 07:49
day
פרשת פנחס
זמני השבת
כניסת שבת 07:27
יציאת שבת 08:32