המועצה הדתית תל אביב - לשירותכם!

זמני היום והשבת

day
י"ט שבט התשפ"ב
21.01.22
עלות השחר
הנץ החמה
חצות היום
מנחה גדולה
שקיעה
day
זמני השבת