המועצה הדתית תל אביב - לשירותכם!

זמני היום והשבת

day
י"ז אייר התשפ"ב
18.05.22
עלות השחר 03:56
הנץ החמה 05:42
חצות היום 12:37
מנחה גדולה 01:12
שקיעה 07:33
day
פרשת בחקותי
זמני השבת
כניסת שבת 07:12
יציאת שבת 08:17