המועצה הדתית תל אביב - לשירותכם!

זמני היום והשבת

day
כ"ה שבט התש"פ
20.02.20
עלות השחר 04:48
הנץ החמה 06:19
חצות היום 11:54
מנחה גדולה 12:24
שקיעה 05:30
day
פרשת משפטים
זמני השבת
כניסת שבת 05:09
יציאת שבת 06:10