המועצה הדתית תל אביב - לשירותכם!

זמני היום והשבת

day
א' אייר התשפ"א
13.04.21
עלות השחר 04:37
הנץ החמה 06:12
חצות היום 12:41
מנחה גדולה 01:14
שקיעה 07:10
day
פרשת שמיני
זמני השבת
כניסת שבת 18:44:00
יציאת שבת 19:44:00