המועצה הדתית תל אביב - לשירותכם!

זמני היום והשבת

day
ט"ו כסלו התש"פ
13.12.19
עלות השחר 04:59
הנץ החמה 06:37
חצות היום 11:38
מנחה גדולה 12:08
שקיעה 04:39
day
פרשת וישב
זמני השבת
כניסת שבת 04:17
יציאת שבת 05:21