המועצה הדתית תל אביב - לשירותכם!

זמני היום והשבת

day
ו' שבט התשפ"א
19.01.21
עלות השחר
הנץ החמה
חצות היום
מנחה גדולה
שקיעה
day
זמני השבת