המועצה הדתית תל אביב - לשירותכם!

זמני היום והשבת

day
י"ד אדר התשפ"א
26.02.21
עלות השחר 04:34
הנץ החמה 06:05
חצות היום 11:53
מנחה גדולה 12:22
שקיעה 05:40
day
פרשת תצוה
זמני השבת
כניסת שבת
יציאת שבת