המועצה הדתית תל אביב - לשירותכם!

זמני היום והשבת

day
ו' תמוז התשפ"ב
05.07.22
עלות השחר 03:49
הנץ החמה 05:41
חצות היום 12:46
מנחה גדולה 01:22
שקיעה 07:50
day
פרשת בלק
זמני השבת
כניסת שבת 07:28
יציאת שבת 08:32