המועצה הדתית תל אביב - לשירותכם!

זמני היום והשבת

day
ג' חשון התשפ"א
21.10.20
עלות השחר
הנץ החמה
חצות היום
מנחה גדולה
שקיעה
day
זמני השבת