המועצה הדתית תל אביב - לשירותכם!

זמני היום והשבת

day
כ"ז כסלו התשפ"ב
01.12.21
עלות השחר
הנץ החמה
חצות היום
מנחה גדולה
שקיעה
day
זמני השבת