הודעות ועדכונים

המועצה הדתית תל אביב - לשירותכם!

זמני היום והשבת

day
ט"ו תשרי התשפ"ב
21.09.21
עלות השחר
הנץ החמה
חצות היום
מנחה גדולה
שקיעה
day
זמני השבת