הודעות ועדכונים

המועצה הדתית תל אביב - לשירותכם!

זמני היום והשבת

day
ט' סיון התש"פ
01.06.20
עלות השחר 03:44
הנץ החמה 05:34
חצות היום 12:39
מנחה גדולה 01:15
שקיעה 07:44
day
פרשת בהעלותך
זמני השבת
כניסת שבת 07:21
יציאת שבת 08:28