המועצה הדתית תל אביב - לשירותכם!

זמני היום והשבת

day
י"ב אב התשפ"ב
09.08.22
עלות השחר 04:21
הנץ החמה 06:02
חצות היום 12:46
מנחה גדולה 01:20
שקיעה 07:30
day
פרשת ואתחנן
זמני השבת
כניסת שבת 07:06
יציאת שבת 08:05