המועצה הדתית תל אביב - לשירותכם!

זמני היום והשבת

day
ב' שבט התש"פ
28.01.20
עלות השחר 05:03
הנץ החמה 06:37
חצות היום 11:54
מנחה גדולה 12:24
שקיעה 05:12
day
פרשת בא
זמני השבת
כניסת שבת 04:50
יציאת שבת 05:52