המועצה הדתית תל אביב - לשירותכם!

זמני היום והשבת

day
כ"ג חשון התש"פ
21.11.19
עלות השחר 04:40
הנץ החמה 06:15
חצות היום 11:27
מנחה גדולה 11:56
שקיעה 04:38
day
פרשת חיי שרה
זמני השבת
כניסת שבת 04:16
יציאת שבת 05:17