המועצה הדתית תל אביב - לשירותכם!

זמני היום והשבת

day
י"ז חשון התשפ"ב
23.10.21
עלות השחר
הנץ החמה
חצות היום
מנחה גדולה
שקיעה
day
זמני השבת