המועצה הדתית תל אביב - לשירותכם!

זמני היום והשבת

day
כ"א אלול התשע"ט
21.09.19
עלות השחר 05:01
הנץ החמה 06:31
חצות היום 12:32
מנחה גדולה 01:02
שקיעה 06:31
day
פרשת נצבים
זמני השבת
כניסת שבת 06:09
יציאת שבת 07:07