בית הדין לממונות

person
טלפון: 03-6938963
person
פקס: 03-6964083
person
שעות קבלה: בתיאום מראש
person
אימייל: bet-din@rabanut.co.il

בית הדין לממונות

בנשיאות

הרה"ג ישראל מאיר לאו שליט"א

הרה"ג חיים גדליה צימבליסט שליט"א

הרה"ג משה מאיה שליט"א

הרה"ג מרדכי אויערבך שליט"א

הרה"ג ברוך שרגא שליט"א

 

לבירורים ופתיחת תיקים ניתן לפנות למזכירות בית הדין.