נגישות

נגישות

מבנה המועצה הדתית   – מונגש באופן מלא (כל השירותים ניתנים בקומת קרקע)

דרך נגישה

שירותים נגישים

כבש ובתי אחיזה

שילוט תואם

מכשירי עזר לשמיעה 

 

מקוואות נגישים  – מקוואות בנגישות מלאה ונגישות בסיסית

באינדקס מקוואות מופיע לכל מקווה ומקווה את רמת הנגישות.

 

רשימת מקוואות נשים

רכז נגישות : דורון מאירי טל': 03-6938917  , דוא"ל:  doron@rabanut.co.il