תשמישי קדושה ושעטנז

person
הרב אריה לוין
person
טלפון: 03-6938927
person
פקס: 03-6964339
person
שעות קבלה: בתיאום מראש
person
אימייל: arie@rabanut.co.il

 

  • המחלקה מפקחת על ייצור טליתות וציציות, על ייצור חוטי הציצית (עבודת מכונה) ועל הקשירה.
  • כמו כן מפקחת המחלקה על מפעלים לייצור שופרות  ומעניקה להם אישורי כשרות
  • המחלקה מנפיקה, למפעלים לייצור  מזרונים, אישורי כשרות למזרונים ללא שעטנז.
  • לשירות התושבים קיימת מעבדה מוסמכת לבדיקת שעטנז, בפיקוח המחלקה. המעבדה מבצעת בדיקות מיקרוסקופיות וכימיות מיוחדות ע"מ לבדוק את כשרות הבגד. המעבדה מנפיקה תווית כשרות לבגדים לאחר הבדיקה.
  • המחלקה נותנת אישור לחברות שעסקיהם נעשים ללא חשש ריבית וזאת לאחר חתימה על "היתר – עיסקה".
  • כיום יש ברחבי העיר כ-19 מתקני גניזה המשמשים לאיסוף ספרי קודש ותשמישי קדושה.