הודעות ועידכונים

קבלת קהל יום הזיכרון ויום העצמאות
רישום למאגר משגיחי כשרות
נגישות מבנה המועצה הדתית
מקווה נשים ברח' סג'רה 9 ביפו נפתח לטובלות
רשימת מקוואות נשים מעודכנת וזמני פתיחה וסגירה
טבילת חירום –בתיאום עם הבלניות; 050-8995665, 050-8785926
מקווה איחוד שיבת ציון רח' בן יהודה 86, סגור לרגל שיפוצים.
טבילה בשנה ראשונה לנישואין – חינם