הודעות ועידכונים

קבלת קהל בפורים התש"פ 9-11/3/20
יום הבחירות 2.3.20 משרדי המועצה הדתית סגורים
קורס הכשרות בלניות בתל אביב
מקווה נשים ברח' סג'רה 9 ביפו נפתח לטובלות
רישום למאגר משגיחי כשרות
הנחיות רישום לנישואין
רשימת מקוואות נשים מעודכנת וזמני פתיחה וסגירה
טבילת חירום –בתיאום עם הבלניות; 050-8995665, 050-8785926
מקווה איחוד שיבת ציון רח' בן יהודה 86, סגור לרגל שיפוצים.
טבילה בשנה ראשונה לנישואין – חינם