הודעות ועידכונים

מכרז פומבי למדריכת כלות
מכרז לשיפוץ מיקווה עזרא ברחוב כסלו 23 ת"א – פרטי מכרז
מכרז לשיפוץ מיקווה עזרא ברחוב כסלו 23 ת"א – לוח זמנים
הנחיות למתפללים בבתי הכנסת
נגישות מבנה המועצה הדתית
מכרז למעלון למקווה בן יהודה ת"א
מקווה נשים ברח' סג'רה 9 ביפו נפתח לטובלות
רישום למאגר משגיחי כשרות
הנחיות רישום לנישואין
רשימת מקוואות נשים מעודכנת וזמני פתיחה וסגירה
טבילת חירום –בתיאום עם הבלניות; 050-8995665, 050-8785926
מקווה איחוד שיבת ציון רח' בן יהודה 86, סגור לרגל שיפוצים.
טבילה בשנה ראשונה לנישואין – חינם