הודעות ועידכונים

לימוד ליל חג שבועות במרכז ובצפון ת"א
לימוד ליל חג שבועות במרכז ובדרום ת"א
הנחיות למתפללים בבתי הכנסת
נגישות מבנה המועצה הדתית
מכרז למעלון למקווה בן יהודה ת"א
זמני קבלת קהל בחג השבועות התש"פ 2020
קורס הכשרות בלניות בתל אביב – נידחה עד להודעה חדשה
מקווה נשים ברח' סג'רה 9 ביפו נפתח לטובלות
רישום למאגר משגיחי כשרות
הנחיות רישום לנישואין
רשימת מקוואות נשים מעודכנת וזמני פתיחה וסגירה
טבילת חירום –בתיאום עם הבלניות; 050-8995665, 050-8785926
מקווה איחוד שיבת ציון רח' בן יהודה 86, סגור לרגל שיפוצים.
טבילה בשנה ראשונה לנישואין – חינם