הודעות ועידכונים

מקווה יבנה סגור לשיפוצים החל מ 10.1.21
מקווה עזרא סגור לרגל שיפוץ מקיף החל מ 11.10.20
הנחיות למתפללים בבתי הכנסת
נגישות מבנה המועצה הדתית
מקווה נשים ברח' סג'רה 9 ביפו נפתח לטובלות
רישום למאגר משגיחי כשרות
רשימת מקוואות נשים מעודכנת וזמני פתיחה וסגירה
טבילת חירום –בתיאום עם הבלניות; 050-8995665, 050-8785926
מקווה איחוד שיבת ציון רח' בן יהודה 86, סגור לרגל שיפוצים.
טבילה בשנה ראשונה לנישואין – חינם