הודעות ועידכונים

רישום למאגר משגיחי כשרות
הזמנת תור למקווה
מקווה נשים ברח' סג'רה 9 ביפו נפתח לטובלות
טבילת חירום –בתיאום עם הבלניות; 050-8995665, 050-8785926
מקווה איחוד שיבת ציון רח' בן יהודה 86, סגור לרגל שיפוצים.
טבילה בשנה ראשונה לנישואין – חינם