תפילת חנה ויוסף

תפילת חנה ויוסף

כתובת
באר שבע 21, יפו
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

מנחה-בזמן

גבאי
יאיר כהן צדק -054-8591594
תפילת חנה ויוסף

באר שבע 21, תל אביב יפו