תפארת שלמה

תפארת שלמה

כתובת
נתן הנביא 32, התקווה
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-8:00, מנחה-בזמן

גבאי
ראובן זינה -052-5914030
תפארת שלמה

נתן הנביא 32, תל אביב יפו