תפארת ישראל

תפארת ישראל

כתובת
הבושם 16, ליבנה
עדה
תימני
זמני תפילות - חול

שחרית-5:30, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

גבאי
ציון עדני -050-7257724
תפארת ישראל

הבושם 16, תל אביב יפו