תורת משה חניכי הישיבות – מנין בני תורה

תורת משה חניכי הישיבות – מנין בני תורה

כתובת
הגולן 130, רמת החייל
עדה
אשכנז
זמני תפילות - שבת

שחרית-8:30, מנחה- בזמן

רב בית הכנסת
הרב ישיעהו לשס
גבאי
שמואל אביצור -050-4112168
תורת משה חניכי הישיבות – מנין בני תורה

הגולן 130, תל אביב יפו