תומכי תמימים – בית חב"ד

תומכי תמימים – בית חב"ד

כתובת
טאגור 32, רמת אביב
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-6:30-7:30-9:00-10:00, מנחה-14:05-15:15-בזמן, 21:00

זמני תפילות - שבת

שחרית-10:00, מנחה-בזמן

גבאי
חיים אלרואי -054-7331770
תומכי תמימים – בית חב"ד

טאגור 32, תל אביב יפו