שרה ורחל מטלון

שרה ורחל מטלון

כתובת
מאיר בינט 6, הדר יוסף
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - שבת

שחרית-7:15, מנחה-בזמן

גבאי
עושרי אשר -03-6494928
שרה ורחל מטלון

מאיר בינט 6, תל אביב יפו