שפרן – ביה"ס אלומות

שפרן – ביה"ס אלומות

כתובת
רידינג 35, רמת אביב
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - שבת

שחרית-8:45, מנחה-בזמן

גבאי
יחזקאל בן מנשה -054-4711594