שער שלום

שער שלום

כתובת
מח"ל 14, כפר שלם
עדה
תימני
זמני תפילות - חול

שחרית-7:10, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:10, מנחה-בזמן

גבאי
דביר שמואל -054-5446670
שער שלום

מח"ל 14, תל אביב יפו