שער שלום

שער שלום

כתובת
חובת הלבבות 10, שפירא
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

גבאי
חיים מולקנדוף -050-2230045
שער שלום

חובת הלבבות 10, תל אביב יפו