שער הרחמים

שער הרחמים

כתובת
בר אלי 18, שיכון ל'
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-6:00, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-08:00, מנחה-בזמן

רב בית הכנסת
הרב אליהו שוויכה
גבאי
משה מזרחי -053-3135151
שער הרחמים

בר אלי 18, תל אביב יפו