שערי תקוה

שערי תקוה

כתובת
ס"א 30, עזרא והארגזים
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-נץ, מנחה-13:00-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

שיעורי תורה

שיעור דף יומי, בימים א-ה אחרי שחרית

רב בית הכנסת
הרב דוד לוי
גבאי
אלון אליאס -050-6332934
שערי תקוה

ס"א 30, תל אביב יפו