שערי תורה

שערי תורה

כתובת
בת ציון 9, יד אליהו
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-6:30, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-13:15-בזמן

שיעורי תורה

שיעור דף יומי, בימים א-ה בשעה 9:30

רב בית הכנסת
הרב אברהם סלמאן
גבאי
משה שמול -054-7792931
שערי תורה

בת ציון 9, תל אביב יפו