שערי שמים

שערי שמים

כתובת
שד' המעפילים 16, יד אליהו
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-נץ, מנחה-13:20-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

רב בית הכנסת
הרב מאיר דרעי
גבאי
הרב מאיר דרעי -054-8007099
שערי שמים

שד' המעפילים 16, תל אביב יפו