שערי רחמים

שערי רחמים

כתובת
רבי מאיר בעל הנס 33, שפירא
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-נץ, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-ח12:30 ק15:30-בזמן

רב בית הכנסת
הרב משה קורט
גבאי
הרב משה קורט -050-4129461
שערי רחמים

רבי מאיר בעל הנס 33, תל אביב יפו