שמחה הדר קודש

שמחה הדר קודש

כתובת
ידידיה פרנקל 17, פלורנטין
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

גבאי
מיכאל ישר -053-2502821
שמחה הדר קודש

ידידיה פרנקל 17, תל אביב יפו