שלום שבזי

שלום שבזי

כתובת
קהילת לודז' 62, הדר יוסף
עדה
תימני
זמני תפילות - חול

שחרית-6:00

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

גבאי
בנימין עוזרי -03-6478453
שלום שבזי

קהילת לודז' 62, תל אביב יפו