שלום על ישראל

שלום על ישראל

כתובת
נחליאל 24, כרם התימנים
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

גבאי
שרון מליחי -058-4934141
שלום על ישראל

נחליאל 24, תל אביב יפו