שלום-לעולי זקינטוס

שלום-לעולי זקינטוס

כתובת
מנחם מדמון 33, כפר שלם
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-6:20, מנחה-18:20-ר' יהודה

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

גבאי
דוד שי רובינוב -052-2244497