שיח יצחק שבת אחים ע"ש הרב הרצוג

שיח יצחק שבת אחים ע"ש הרב הרצוג

כתובת
קהילת קנדה 47, יפו
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

גבאי
אורי בנישתי -053-7347115
שיח יצחק שבת אחים ע"ש הרב הרצוג

קהילת קנדה 47, תל אביב יפו