שיבת ציון

שיבת ציון

כתובת
ריש גלותא 3, יפו
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-6:30, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

גבאי
חיים -052-2583758
שיבת ציון

ריש גלותא 3, תל אביב יפו