שבת אחים

שבת אחים

כתובת
מחרוזת 38, יפו
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-נץ, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-14:30, בזמן

גבאי
משיח צורישדי -050-7466311
שבת אחים

מחרוזת 38, תל אביב יפו