ר' מאיר בעל הנס

ר' מאיר בעל הנס

כתובת
יורדי הסירה 6, הצפון הישן
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

רב בית הכנסת
הרב ליאור לויט
גבאי
אבולעפיה מרדכי -050-8281907
ר' מאיר בעל הנס

יורדי הסירה 6, תל אביב יפו