ר' חיים טייב – חלב חיטים

ר' חיים טייב – חלב חיטים

כתובת
למרטין 45, יפו
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-6:30

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

גבאי
אבי כהן -052-6373798
ר' חיים טייב – חלב חיטים

למרטין 45, תל אביב יפו