רש"י

רש"י

כתובת
עירית 6, יפו
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-5:30, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-ח12:40 ק13:30-בזמן

רב בית הכנסת
הרב חיים פרשקו
גבאי
אברהם ישראל -053-2223514
רש"י

עירית 6, תל אביב יפו