רשב"י – שושני

רשב"י – שושני

כתובת
עברי 12, התקווה
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-6:15, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-14:00-בזמן

רב בית הכנסת
הרב דרור יונייב
גבאי
050-4105991