רבי שמעון בר יוחאי – רשב"י

רבי שמעון בר יוחאי – רשב"י

כתובת
שד' ירושלים 190, יפו
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

רב בית הכנסת
הרב יהודה סהלה
גבאי
אהרון חיים -050-7854144
רבי שמעון בר יוחאי – רשב"י

שד' ירושלים 190, תל אביב יפו