רבי מאיר בעל הנס

רבי מאיר בעל הנס

כתובת
ציהתל"י 24, יפו
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

מנחה-7:00, מנחה-בזמן

גבאי
ישראל מוגרבי -054-4455451
רבי מאיר בעל הנס

ציהתל"י 24, תל אביב יפו