קייקוב

קייקוב

כתובת
דבורה הנביאה 85, רמת החייל
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-נץ, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-נץ, מנחה-ק15:30 ח14:30-בזמן

שיעורי תורה

שיעור דף יומי, בימים א-ה אחרי שחרית

גבאי
רועי חי -054-5901440
קייקוב

דבורה הנביאה 85, תל אביב יפו