קוממיות ע"ש הרב גורן

קוממיות ע"ש הרב גורן

כתובת
מודוליאני 20, הצפון החדש
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-6:00-6:45, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

גבאי
זאב אייזיק -054-6583333
קוממיות ע"ש הרב גורן

מודוליאני 20, תל אביב יפו