קהל חסידים

קהל חסידים

כתובת
מנשה בן ישראל 18, קריית שלום
עדה
עדות המזרח
גבאי
בקשי שחר -052-6701010