צעירי בני בנימין

צעירי בני בנימין

כתובת
החזיון 3, קריית שלום
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-12:30-בזמן

גבאי
רונן פריוב -054-4830825
צעירי בני בנימין

החזיון 3, תל אביב יפו