ציון – מרכז לב

ציון – מרכז לב

כתובת
קלישר 27, לב העיר
עדה
כללי
זמני תפילות - חול

שחרית-8:15, מנחה-13:15-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-8:30, מנחה-בזמן

גבאי
אברהם למל -058-7698388
ציון – מרכז לב

קלישר 27, תל אביב יפו