פרדס רימונים

פרדס רימונים

כתובת
שד' ירושלים 127, יפו
גבאי
הרב אברהם סויסה -052-5673673
פרדס רימונים

שד' ירושלים 127, תל אביב יפו