עיריית תל אביב מלאכי השרת

עיריית תל אביב מלאכי השרת

כתובת
אבן גבירול 69, הצפון החדש
עדה
כללי
זמני תפילות - חול

שחרית-06:45, מנחה-13:30-14:30-בזמן

גבאי
אלי מלאכי -053-2503455
עיריית תל אביב מלאכי השרת

אבן גבירול 69, תל אביב יפו