עזרת אחים

עזרת אחים

כתובת
נ"ה 5, כפר שלם
עדה
תימני
זמני תפילות - חול

שחרית-6:45, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-נץ, מנחה-בזמן

רב בית הכנסת
הרב שלום בידאני
גבאי
הללי דוד -052-2748717
עזרת אחים

נ"ה 5, תל אביב יפו