עולי בבל

עולי בבל

כתובת
יהודה 1, רמת אביב
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:45, מנחה-בזמן

גבאי
יעקב אבידן -052-2684162
עולי בבל

יהודה 1, תל אביב יפו