נצח ישראל

נצח ישראל

כתובת
וילון 28, התקווה
עדה
תימני
זמני תפילות - חול

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-6:30, מנחה-13:30-בזמן

גבאי
נאור סינווני -054-2002171
נצח ישראל

וילון 28, תל אביב יפו