נפלאות ישראל – מקלט

נפלאות ישראל – מקלט

כתובת
אלמגור 18, נווה שרת
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - שבת

שחרית-8:00, מנחה-בזמן

גבאי
יום טוב לוי -052-8905240
נפלאות ישראל – מקלט

אלמגור 18, תל אביב יפו