נוה ירושלים

נוה ירושלים

כתובת
סמטת הר ציון 22, שפירא
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

מנחה-13:30-בזמן, ערבית-ח19:30

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-13:30-בזמן

רב בית הכנסת
הרב בועז מרדכי דניאלי
גבאי
הרב בועז מרדכי דניאלי -052-7205050
נוה ירושלים

סמטת הר ציון 22, תל אביב יפו