משכן הכהנים

משכן הכהנים

כתובת
שד' הציונות 20, הצפון החדש
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-6:15, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

שיעורי תורה

שיעור דף יומי, בימים א-ה בין מנחה לערבית

רב בית הכנסת
הרב יצחק בן אהרון
גבאי
אלדד זוהר -053-6964822
משכן הכהנים

שד' הציונות 20, תל אביב יפו