משכן אחים

משכן אחים

כתובת
ברודצקי 21, רמת אביב
עדה
תימני
זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00

גבאי
יוסף דחוח -054-5461167
משכן אחים

ברודצקי 21, תל אביב יפו