מקור חיים – ג'ורג אצלן

מקור חיים – ג'ורג אצלן

כתובת
עמישב 25, ביצרון
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-5:45, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

שיעורי תורה

שיעור דף י ומי, בימים א-ה אחרי שחרית

גבאי
כרמי יעקב -050-6229257
מקור חיים – ג'ורג אצלן

עמישב 25, תל אביב יפו