מדרש שלמה

מדרש שלמה

כתובת
המעון 27, פלורנטין
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-8:00, מנחה-13:15- בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-9:30, מנחה-בזמן

רב בית הכנסת
הרב ניר גבריאל
גבאי
הרב ניר גבריאל -050-8770280
מדרש שלמה

המעון 27, תל אביב יפו