ישמח משה

ישמח משה

כתובת
זרח 2, התקווה
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-נץ, מנחה-בכולל: 13:15-בזמן, ערבית-21:00

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-13:30-בזמן

רב בית הכנסת
הרב יקותיאל דיין
גבאי
ר' דוד עזרא -052-6256777
ישמח משה

זרח 2, תל אביב יפו